ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา (กลุ่มทั่วไป)
และ (กลุ่มประสบการณ์) สังกัดสำนักงาน กศน.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสม
กับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม
วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการชั่วคราว ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้าง

สามารถตรวจสอบได้ที่ : www.nfe-recruit.com


เข้าหน้าหลัก สำนักงาน กศน.