การอบรมครู กศน.ต้นแบบการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Print

 78655

    นายธนากร  ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรมครู กศน.ต้นแบบการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Boot Camp)    รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

78649

78652

78653