กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ

นางสาวภัทราวรรณ กลัดอินทร์ ครูกศน.ตำบลแม่ลาและนายรังสรรค์  บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัด จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ ระยะสั้น ตามภารกิจ การทำหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563