กศน.อ่างทอง เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิท (COVID – 19)

กศน.อ่างทอง เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิท (COVID – 19)

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 พ.จ.อ.พัฒน์ ผดุงญาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านโควิค 19 ตามแนวพระราชดำริ โดยมีนายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง ผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพเกษตรธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิท (COVID – 19) เรื่องการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง พร้อมทั้งมีกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย สาธิตการทำ FACE SHIELD จากแผ่นใสป้องกันละอองฝอยน้ำลาย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 19 และการระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์
โครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาความรู้ และสามารถฟื้นฟูตนเองได้ ณ
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 68 Medium

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563