กศน.อำเภอบางระจันประชุมบุคลากร

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางระจัน ประชุมครูและบุคลากร กศน.อำเภอบางระจัน จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาค่าเป้าหมาย ปี 2563 ติดตามการทำรายงานการประเมินตนเอง ปี2563 และทำค่าเป้าหมาย ปี2564

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563