กศน.อำเภอบางระจันประชุมบุคลากร

     

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางระจัน ประชุมครูและบุคลากร กศน.อำเภอบางระจัน จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาค่าเป้าหมาย ปี 2563 ติดตามการทำรายงานการประเมินตนเอง ปี2563 และทำค่าเป้าหมาย ปี2564

เป็นวันที่สอง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563