กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย

      วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน เข้าร่วมประชุม

หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางระจันประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอบางระจัน

โดยนายปัญญา  ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจันเป็นประธานในการประชุม เวลา 13.00น.

      

   

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563