กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอสังขละบุรี ร่วมโครงการคลีนิกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นางสาวณธชศมล เซี่ยงว่อง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสังขละบุรี มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ แจ่มจันทร์ ครูอาสาสมัครฯ นางสาววริสรานันท์ ไหลแหวน ครูกศน.ตำบลหนองลู นางสาวกุ้งนาง กาญจน์มงคลกุลครู กศน.ตำบลปรังเผล และนางสาวนภาลัย คึขุนทด บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสังขละบุรี พร้อมทั้งคณะนักศึกษา กศน.ตำบลปรังเผล ร่วมงานโครงการ คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ ลานอบต.ปรังเผล โดยมีนายบวรศักดิ์ วานิช รองผุ้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโดยกิจกรรมครั้งนี้ กศน.อำเภอสังขละบุรี ได้สาธิตการทำเจลล้างมือ กลุ่มอาชีพปลาย และนำหนังสือมาให้บริการแด่ประชาชนในตำบลปรังเผล
 
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563