กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.ตำบลสาละวะ ประเมินผู้ไม่รู้หนังสือ

Print
เมื่อวันที่​20​ มีนาคม 2563 นางสาวณธชศมล เซี่ยงว่อง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสังขละบุรี มอบให้นางสาววรกมล​ ยัง​สุข​ ครูศศช.บ้านสาละวะ​ประเมินผู้ไม่รู้หนังสือเพื่อเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์​ทางการศึกษา​ของภาคเรียนนี้