กศน.กาญจนบุรี >>> ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กศน.กาญจนบุรี ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กศน.กาญจนบุรี "ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยนำหน้ากากอนามัย (ผ้า) จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น เจลอนามัย จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด ที่ได้จากการจัดทำของผู้บริหาร ครู กศน. บุคลากร นักศึกษา กศน. และประชาชน รวบรวมมอบให้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ท่านผู้ว่าฯ นำหน้ากากอนามัยและเจลอนามัยนี้ แจกจ่ายให้กับประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี เพราะ กศน.กาญจนบุรี ห่วงใยใส่ใจป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563