กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจันมอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของ นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครู กศน.ตำบลไม้ดัด โดยใช้รูปแบบon site และon airในรายวิชาคณิตศาสตร์  ระดับม.ต้นและ ระดับม.ปลาย และได้มอบสมุดประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/64 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563