กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.แบบOnline รุ่นที่ 3

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบางระจัน ได้มอบหมายให้ นางสุวพร  วรรณทอง ครูกศน.ตำบลสระแจง และนางสาวสมฤดี  สังขาว ครูกศน.ตำบลพักทัน เข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลากร กศน.แบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะ ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3 ในหัวข้อการออกแบบกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกัน ภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากพ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563