กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครู กศน.ตำบลไม้ดัด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดการเรียนการสอนของกศน.ตำบลไม้ดัด   โดยนายรังสรรค์ บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบon-line และon-air ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย ได้ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าเรียนผ่าน Zoom และE-Book ครูมอบหมายให้ดูคลิป วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและคู่อันดับ ดูเสร็จมอบหมายให้ทำกิจกรรม ลงในสมุดบันทึกที่แจกให้

  

    

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563