กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครู กศน.ตำบลสระแจง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจันมอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลสระแจง โดยนางสุวพร  วรรณทอง ครู กศน.ตำบลสระแจง จัดการเรียนการสอนออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม Google Meet ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลสระแจง ในวันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 19.00 น. ระดับ ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร จำนวนเต็ม  และวันที่17 ก.ค. 2564 เวลา 19.00 น.  ระดับ ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ และครูได้จัดทำสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยการโปรแกรม PowerPoint และแปลงเป็น E-Book เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนย้อนหลังได้  พร้อมทั้งจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อเก็บคะแนนและทบทวนเนื้อหาอีกด้วย

    

    

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563