กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครูกศน.ตำบลโพชนไก่

 วันที่  18 กรกฎาคม 2564 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กองแก้ว นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลโพชนไก่ โดย      นางชุติมา เจริญสอน ครูอาสาสมัครฯ จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบonline และonhand ในรายวิชาทักษะพัฒนาอาชีพ ระดับม.ต้น  รายวิชาภาษาไทย ระดับม.ปลาย โดยให้ ใบความรู้ -ใบงาน และให้นักศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือประกอบ พร้อมให้บันทึกในสมุดบันทึกการเรียนรู้ และมอบสมุดประจำตัวนักศึกษาใหม่ เน้นย้ำการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ให้ปฏิบัติตามมาตราการตามประกาศของจังหวัดสิงห์บุรี 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563