กศน.กาญจนบุรี นำนักศึกษารับวัคซีน เข็มที่ 2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวรินรดา ภูโต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ่อพลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองปรือ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ชนก เสนาไทย นำนักศึกษาเข้ารับวัคซีน เข็ม 2 โดยตรวจเอกสารความเรียบร้อยของใบอนุญาตยินยอมจากผู้ปกครอง จัดระเบียบคิวการรับวัคซีน และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนก่อนฉีดและหลังฉีดวัคซีนให้กับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติตนและดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมส่งกำลังใจให้นักศึกษา ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

Attachments:
Download this file (timeline_25641109_094726.jpg)timeline_25641109_094726.jpg860 kB24-11-2021 14:03
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563