กศน.กาญจนบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่แผนสถานศึกษา ร่วมโครงการประชุมเพื่อให้การดำเนินการจัดการจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี นายธนวิทยา ต้นสาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรโยค และนางกรองทิพย์ คล่องแคล่ว ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอท่าม่วง เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมกนกกาญจน์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม และจัดการประชุมอบรมตามมาตรการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
Attachments:
Download this file (23.jpg)23.jpg5274 kB24-11-2021 14:58
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563