กศน.กาญจนบุรี (กศน.อำเภอบ่อพลอย)ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอบ่อพลอย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวรินรดา ภูโต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ่อพลอย มอบหมายให้ นางสาววรดา ชูชอบเชิง ครูชำนาญการ นางอัญชิสา พลเสน ครู กศน.ตำบลบ่อพลอย และนางสาวจิราภา ตันตระสุขถาวร ครู กศน.(ศรช.บ้านหนองโพธิ์) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีจัดการเรียนรู้” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของ กศน.ตำบลบ่อพลอย และ ศรช.บ้านหนองโพธิ์ ร่วมกับองค์กรนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตร การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีการตรวจสุขภาพนักศึกษา การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. และการใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่อพลอย

Attachments:
Download this file (timeline_20211125_180331.jpg)timeline_20211125_180331.jpg203 kB29-11-2021 15:26
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563