รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดฯ ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.

Print

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดฯ ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.

ราย  นายทศพล  ราชเดิม

Attachments:
Download this file (T.pdf)T.pdf1416 kB26-10-2020 12:51