ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  อ่านที่นี่

 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 7. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 8. ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 9. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 10. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่ 
 12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่
 13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่
 14. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่
 15. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่
 16. ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่
 17. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563