ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทันสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา / ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563