แนวทางการดำเนินงาน อาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 "แนวทางการดำเนินงาน อาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)"  โดยกำหนดให้พื้นที่ใช้ตั้งแต่่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 
ทั้งนี้ได้ส่งทั้งไฟล์ข้อมูล 2 ส่วน คือ
1. ไฟล์ PDF -  https://drive.google.com/drive/folders/1NBssVpLDULX6RtE2Mir3uZRCX8DQlYUE?usp=sharing 
2. ลิงค์ E-book - เพื่อให้พื้นที่สามารถนำไปเปิดใช้ในมือถือ/คอม กับพื้นที่ได้ ที่ https://online.pubhtml5.com/tyzy/xuqu/ 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563