ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสุนทร สุนันท์ชัย กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม สุนทร สุนันท์ชัย กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. ชั้น ๔ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (doc_2000200043_63127551008.html.pdf)doc_2000200043_63127551008.html.pdf265 kB11-01-2021 14:07
Download this file (annoudoc_2000200043_63127551008.html.pdf)annoudoc_2000200043_63127551008.html.pdf67 kB11-01-2021 14:07

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563