ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครู กศน. เพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตร การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับครูมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning รุ่นที่ 1

1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู กศน. เพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตร การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับครูมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2

3

4

5

6

7

8

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563