นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …..

279861279844279738   Copy279835279739   Copy279689   Copy279694   Copy

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ….. พร้อมด้วย และ นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน กศน. ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. และศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ กศน. ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม (กลุ่มเป้าหมายพิเศษ) การจัดการเรียนการสอน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563