ศฝช.สระแก้ว ประชุมบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2563

skvmeet631201

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายมาโนช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ประชุมประจำเดือนบุคลากร ศฝช.สระแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว เพื่อชี้แจงข้อราชการ และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในเรื่องของการวางแผนการทำงานใน ช่วงประกาศปิดสถานศึกษา การขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างศูนย์พระราชทานไฟหลวงของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย การตรวจเข้มงวดต่อการปฏิบัติตนเองในช่วงสถานการณ์ covid-19 และผู้เข้าร่วมรับบริการใน ศฝช.สระแก้ว การกำหนดแนวทางการซ่อมและปรับปรุงโรงจอดรถนยต์ภายใน ศฝช.สระแก้ว การยินยอมให้ติดตั้งเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบงานโครงสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเขตทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 การจัดงานเทศกาลประจำปีงานกาชาด 2564 เเละการประชาสัมพันธ์ระเบียบและหลักเกณฑ์การขอใช้ตราผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดสระแก้ว

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563