ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 โรงเรียนกรุณาศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ ร.ท. ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาขอนแก่น มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สมศรี ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ และคณะนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนกรุณาศึกษา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563