กศน.กาญจนบุรี (หนองปรือ) สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้วยหัวใจจิตอาสา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวรินรดา ภูโต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ่อพลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองปรือ มอบหมายให้นางสาวพจนีย์ ชาวทหาร ครู กศน.ตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหัวใจจิตอาสา มุ่งสู่สุขภาวะปลอดภัย ณ วัดหนองขอนเทพพนม โดยได้รับเกียรติจากนายองอาจ มั่งคั่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านหนองขอนเทพพนม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และได้รับเกยรติจากพระคุณเจ้าพระสมุห์สมจิตร ปญฺญาธโร เจ้าอาวาสและประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดหนองขอนเทพพนม เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๗ วัดหนองขอนเทพพนม กล่าวให้โอวาท และแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลหนองปลาไหล

Attachments:
Download this file (timeline_25650217_185121.jpg)timeline_25650217_185121.jpg342 kB22-02-2022 14:03
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563