กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี รับการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ On-Site

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี รับตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ on site

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลสระแจง รับการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ on site จาก นายชูเกียรติ  สังข์ทอง ผู้อำนวยการ รพ.สต.สระแจง นายสมศักดิ์  ภู่เงิน ผญ.บ้าน หมู่ที่ 4 นายสำรวย  ดวงเดือน สมาชิก อบต. หมู่ 4 และ นางฉลวย  เหมือนจันทร์ อสม.หมู่ที่ 4 
ครู กศน.ตำบลบ้านจ่า


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563