กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครู กศน.ตำบล

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการเรียนการสอน ครู กศน.ตำบลไม้ดัด

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา  กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศการสอน กศน.ตำบลไม้ดัด โดย นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัด ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On line ระดับ ม.ต้น วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน และ Online On - hand   โดยครู ให้นักศึกษาเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และนำหนังสือเรียน สมุดบันทึกการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา และเชิญอาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม วิทยากรติว N - net ให้กับนักศึกษา ที่คาดว่าจะจบทั้ง 2 ระดับ


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563