กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เตรียมชี้แจงการปฏิบัติตัวก่อนการเข้าสอบปลายภาคเรียน

กศน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เตรียมชี้แจงการปฏิบัติตัวก่อนการเข้าสอบปลายภาค

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสุวพร  วรรณทอง ครูกศน.ตำบลสระแจง ชี้แจงการสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย และเน้นย้ำการตรวจ ATK ก่อนเดินทางมาสอบ พร้อมทั้งติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563