กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศสนามสอบปลายภาค

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียน

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน  มอบหมายให้นางสาวปภินดาวรรณวัฒนเมธา ครูชำนาญการพิเศษ   นิเทศสนามสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 กศน.ตำบลบ้านจ่า ณ โรงเรียนวัดบ้านจ่า  กศน. ตำบลพักทัน ณ โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข และกศน. ตำบลเชิงกลัด  ณ โรงเรียนชุมนุมวัดพระปรางค์วิริยวิทยา เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย  การดำเนินการสอบต้องเป็นไปตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการสอบ ของสนามสอบดังกล่าว  และการสอบต้องเป็นไปตามมาตราการป้องกันความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563