กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมกับเครือข่าย

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมเครือข่าย

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนันทุกตำบล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอบางระจัน ในที่ประชุมแนะนำข้าราชการมาใหม่ 2 ราย  คือ ปลัดอําเภอ และหัวหน้าเกษตรอำเภอบางระจัน ปกครองรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของอำเภอบางระจัน  ประจำปีงบประมาณ 2565 ต้องการให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อน สาธารณสุขอำเภอบางระจัน รายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมาตรการการเข้ารับการรักษาต่าง ๆ ต้องการให้ทุกภาคส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ อำเภอบางระจัน แจ้งโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean) และต้องการให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนเพราะเป็นหน้าตาของจังหวัด


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563