สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง และตำแหน่งครู ปวช.

 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง

 ปฏิบัติงานที่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา และห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉาง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างต่อเดือน 15,000 บาท

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.)

ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างต่อเดือน 15,000 บาท

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระหว่างวันที่  6-16 ตุลาคม  2565
รายละเอียดดังนี้


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563