ข่าวรับสมัคร / ประกาศรายชื่อ

สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน และบรรณารักษ์

สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
รับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท ดังนี้
🔖1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
🔖2. บรรณารักษ์
📱รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มกราคม 2566
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
(ในวันและเวลาราชการ)
🪧ประกาศรับสมัคร
🔶ใบสมัครตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
🔶ใบสมัครตำแหน่งบรรณารักษ์

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563