ข่าวแจ้งเวียน

ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Poster 1024x1024

 

         ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ "ประชาสัมพันธ์" ดังนี้
1. พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2566
2. พระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2566
3. สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2566
4. คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

         ตามเอกสารแนบด้านล่าง


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563