ข่าวแจ้งเวียน

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Good Governance)(ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล) ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวด 1 การนำองค์การของผู้บริหาร ที่ผู้บริหารต้องแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

แบบสอบถาม กดที่นี่

 

Attachments:
Download this file (70.pdf)70.pdf419 kB16-01-2023 15:43

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563